Υποχρεωτική εξ αποστάσεως εργασία στην περιφέρεια Αττικής

29 Σεπτεμβρίου, 2020

Σε συνέχεια προηγούμενου σχετικού μηνύματος μας σας ενημερώνουμε ότι έως τις 4 Οκτωβρίου 2020 ισχύουν οι ρυθμίσεις της εξ αποστάσεως εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής για την προστασίας των πολιτών  έναντι του COVID-19.

Δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό 40% υπό προϋποθέσεις, και πως σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στον εργοδότη.

Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων προσαρμόζεται υποχρεωτικά ώστε κατά την έναρξη και λήξη του – ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου – οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν με ελαστικότητα, με ταυτόχρονη αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αλλαγές και τροποποιήσεις του ωραρίου. Η διευκόλυνση αυτή  δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

– Η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ισχύει κανονικά.