Υποχρεωτικό από 1 Σεπτεμβρίου το νέο έντυπο Ε8 για τις υπερωρίες

5 Σεπτεμβρίου, 2018

Το νέο έντυπο Ε8 που αφορά στην αναγγελία υπερεργασίας ή υπερωρίας μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου με SMS (προαιρετικά) από 1/7/2018, ενώ η υποχρεωτική υποβολή του ξεκινά από 1/9/2018.

Υπενθυμίζουμε πως υπερεργασία χαρακτηρίζεται η υπέρβαση του ωραρίου των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι 8 ώρες επί 6μέρου (6Χ8) και 5 ώρες επί 5μέρου (5Χ9) και οφείλεται το ωρομίσθιο πλέον 20%, ενώ υπερωρία χαρακτηρίζεται η απασχόληση πέρα του ωραρίου των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου και πέρα των 9 ωρών ημερησίως επί 5θημέρου και οφείλεται το ωρομίσθιο πλέον 40%.