Φορολογία Μερισμάτων από 1η Ιανουαρίου 2019

Απρίλιος 23, 2019

Με το άρθρο 65 του Ν.4603/2019 ορίζεται πως τα μερίσματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2019, φορολογούνται με συντελεστή 10%.