Ψηφιακή Κάρτα και οργάνωση χρόνου εργασίας από 1η Νοεμβρίου 2022

25 Οκτωβρίου, 2022

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, εκτός ορισμένων ελάχιστων εξαιρέσεων, οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους που απασχολούνται στην επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως και την 30η Νοεμβρίου 2022, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.

Συνοπτικά παρακάτω οι ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα και οι νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους εργοδότες:

  • Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργαζομένων, σταδιακά ή αυθημερόν, για όλο το ενεργό προσωπικό από 1/11 έως και 30/11/2022 με ταυτόχρονη δήλωση της ημερομηνίας ένταξης στην ψηφιακή οργάνωση χρόνου και καταληκτική και υποχρεωτική ημερομηνία την 30/11/2022.
  • Με την απογραφή των εργαζομένων ως άνω, ενεργοποιείται αυτόματα η Ψηφιακή Κάρτα του εργαζόμενου για άμεση χρήση της.
  • Από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξης του εργαζόμενου στην ψηφιακή οργάνωση χρόνου, παύει να υποβάλλεται ο όποιος πίνακας Ε4 για μεταβολές που αφορούν στον εργαζόμενο και ισχύει η δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας ως προβλέπεται από το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σε περίπτωση μεταβολών.
  • Από την ίδια ημερομηνία υπάρχει υποχρέωση χρήσης της ψηφιακής κάρτας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων από τον χώρο εργασίας τους. Στο μεταβατικό στάδιο και μέχρι ο εργοδότης να προμηθευτεί τον δικό του εξοπλισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό που διαθέτει δωρεάν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Ο εργοδότης οφείλει να αγοράσει δικό του εξοπλισμό για την ηλεκτρονική παρακολούθηση/μέτρηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησής του όπως και να βεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι χτυπούν την κάρτα τους κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους.
  • Υποβάλλεται στο εξής δήλωση των χορηγούμενων αδειών παντός τύπου απογραφικά, με διάκριση του είδους αδείας κατά περίπτωση, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους.

Η ψηφιακή κάρτα αφορά τους εργαζόμενους που έχουν φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και όχι όσους τηλεργάζονται. Δεν έχει ακόμα προβλεφθεί τι θα γίνεται με όσους εργάζονται εκτός εγκαταστάσεων, πχ περιοδεύοντες πωλητές, οδηγούς φορτηγών, τεχνικούς που επισκέπτονται πελάτες κλπ.

Μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά κενά χωρίς να έχουν δοθεί οι απαραίτητες απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας για την πρακτική εφαρμογή ορισμένων περιπτώσεων.

Το γραφείο μας βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων στοιχείων και ενεργειών/διαδικασιών που απαιτούνται για την απογραφική διαδικασία μέσω του προγράμματος μισθοδοσίας με το οποίο εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, αλλά και την περαιτέρω εφαρμογή όσων προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία για την χρήση της ψηφιακής κάρτας και τη δήλωση του ψηφιακού ωραρίου. Θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τις αλλαγές και με περισσότερες λεπτομέρειες, όπως και για τα σχετικά κόστη που θα προκύψουν από αυτές, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.