Μήνας: Μάιος 2018

Μεταφορά εταιρείας σε νέα γραφεία

Με χαρά σας ενημερώνουμε πως από τον Μάιο 2018, η εταιρία μας μεταφέρεται σε νέα γραφεία. Η διεύθυνση των νέων γραφείων θα είναι: Λ. Συγγρού 350 17674 Καλλιθέα – Αθήνα Τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας θα παραμείνουν ως έχουν.

Το Brexit και οι συμβάσεις με συνεργάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο

Παρά το γεγονός ότι η σχέση  του Ηνωμένου Βασιλείου στην  Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης, τα επόμενα χρόνια αδιαμφισβήτητα θα αποτελέσουν μια περίοδο νομικής αβεβαιότητας όσον αφορά την ερμηνεία των νομικών συμβάσεων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγξουν τις βασικές εμπορικές τους συμβάσεις (όταν υπόκεινται στο Αγγλικό δίκαιο) έτσι ώστε να υπολογίσουν τις πιθανές επιπτώσεις …

Το Brexit και οι συμβάσεις με συνεργάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο Διαβάστε Περισσότερα »

Νέο Έντυπο E3

Στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν συμπεριληφθεί δυναμικοί πίνακες, όπου αναλύονται οι αναγραφόμενες οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης (αγορές, …

Νέο Έντυπο E3 Διαβάστε Περισσότερα »

Online σύνδεση με το Υπ. Οικ. ηλεκτρονικών βιβλίων – τιμολογίων

Σύντομα θα εφαρμοσθεί η οn line διασύνδεση των λογιστών και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων με τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και  θα προωθηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υποστηρίζει πως η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων θα μπορούσε να συμβάλει προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των …

Online σύνδεση με το Υπ. Οικ. ηλεκτρονικών βιβλίων – τιμολογίων Διαβάστε Περισσότερα »

Νέα εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία για τα μέλη της Alliot Group

Η πρώτη εκδοχή της καινούριας εφαρμογής της Alliot Group προσφέρει ένα πρωτοποριακό επικοινωνιακό εργαλείο για τα μέλη της εταιρείας  παγκοσμίως. Ο κόσμος των business contacts βρίσκεται τώρα στα χέρια σας με την νέα εφαρμογή της Alliot Group. Η νέα αυτή εφαρμογή ικανοποιεί τις ανάγκες των μελών του ομίλου για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε διεθνείς …

Νέα εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία για τα μέλη της Alliot Group Διαβάστε Περισσότερα »

Μείωση προστίμων για τις πριν του 2014 χρήσεις

Με βάση διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά και αφορούν χρήσεις, περιόδους μέχρι 31-12-2013 θα εφαρμόζονται οι επιεικέστερες προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις για τον φορολογούμενο.

Εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων

Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές και διορθωτικές δηλώσεις για κάθε είδος φορολογία καταβάλλοντας, αντί για αυτοτελή πρόστιμα, πρόσθετο φόρο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται, εφόσον η εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση της εντολής φορολογικού ελέγχου ή της πρόσκλησης για παροχή πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 100 …

Εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων Διαβάστε Περισσότερα »

Διευκολύνσεις στην έκδοση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας

Με ισχύ από 4 Ιανουαρίου 2018 διευκολύνεται η έκδοση αποδεικτικών ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς μειώνονται τα ποσά παρακράτησης επί του τιμήματος. Με βάση την νέα ρύθμιση, τα ποσοστά παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης δεν θα καθορίζονται πλέον από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής αλλά θα προσδιορίζονται αυτόματα …

Διευκολύνσεις στην έκδοση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας Διαβάστε Περισσότερα »

Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογουμένου. Στη περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, εμπορική  επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματος του, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στη περίπτωση που ο …

Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Διαβάστε Περισσότερα »

Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων

Από το έτος 2010 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα(νόμιμα) δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ετήσιο ειδικό φόρο 15% επί της αξίας αυτών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Γενικά υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι, οι νομικές …

Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων Διαβάστε Περισσότερα »