Μήνας: Νοέμβριος 2018

Έναρξη εφαρμογής διατάξεων σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και την χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Mε τον Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139/30.07.2018), ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2015/849/EE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις διατάξεις του νόμου αυτού μεταξύ άλλων υποχρεούνται: Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι ιδιώτες ελεγκτές και τα νομικά πρόσωπα παροχής τέτοιων υπηρεσιών Οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής …

Έναρξη εφαρμογής διατάξεων σχετικών με την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και την χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Διαβάστε Περισσότερα »

Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών

Με νέο νόμο που θα τεθεί σύντομα σε ισχύ μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για μη μισθωτούς, ως εξής: Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, μειώνεται, από την 1η Ιανουαρίου 2019, από 20% σε 13,33%. Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται στο 12% από 18% που θα …

Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών Διαβάστε Περισσότερα »

Υποχρεώσεις Διαχειριστή Ακινήτου Βραχυχρονίων Μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Προκειμένου ο Διαχειριστής Ακινήτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, θα πρέπει: Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής ώστε να καταχωρήσει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου. Η καταχώρηση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο «Ακίνητο». Να αναρτά τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και …

Υποχρεώσεις Διαχειριστή Ακινήτου Βραχυχρονίων Μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Διαβάστε Περισσότερα »

Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, από φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος ως μέτοχοι αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Ελλάδα από εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 27/1975 απαλλάσσονται της φορολογίας του εισοδήματος τα μερίσματα, που αποκτούν οι μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, κάτοικοι Ελλάδος, όταν το υπό ξένη σημαία πλοίο της διαχειρίζεται αλλοδαπή εταιρεία, μέσω του γραφείου της, εγκατεστημένου στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις το άρθρου 25 του ν. 27/1975, ασχέτως προς το …

Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, από φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος ως μέτοχοι αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Ελλάδα από εταιρεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Διαβάστε Περισσότερα »

Φ.Π.Α. και χαρτόσημο στην μεταβίβαση επιχείρησης

Στη μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α.. Αυτό θα ισχύει εφόσον το πρόσωπο που την αποκτά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου,  καταβάλλοντας χαρτόσημο, όπως προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις της περί τελών και χαρτοσήμου …

Φ.Π.Α. και χαρτόσημο στην μεταβίβαση επιχείρησης Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόστιμο για απώλεια βιβλίων και στοιχείων

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις: Αν αποδειχθεί ότι η απώλεια έγινε πριν από την 1.1.2014, τότε επιβάλλονται πρόστιμα 500 ευρώ ανά 50 φύλλα μπλοκ απολεσθέντων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2523/1997. Αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η απώλεια των βιβλίων ή στοιχείων έγινε μεταξύ 1.1.2014 (έναρξη ισχύος Κ.Φ.Δ.) μέχρι τις 16.10.2015 ή …

Πρόστιμο για απώλεια βιβλίων και στοιχείων Διαβάστε Περισσότερα »

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018 και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την πλήρη υλοποίηση του μέτρου θα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως τις 31-12-2019. Βάσει του αναθεωρημένου αυτού χρονοδιαγράμματος, από την 1/1/2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική πλέον για όλες τις …

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Διαβάστε Περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της εταιρείας Kleopas Alliott

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πελατών, φίλων, συνεργατών και των εργαζομένων  πραγματοποιήθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2018 τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Kleopas Alliott Business Consultants στην Αθήνα.  Στο πλαίσιο των εγκαινίων των νέων γραφείων ο Γιάννης Κλεώπας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott, μοιράστηκε  τις σκέψεις του για το παρόν και το μέλλον της …

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της εταιρείας Kleopas Alliott Διαβάστε Περισσότερα »