Μήνας: Μάρτιος 2019

Cars

Αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας

Όσοι κατέχουν αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον δεν διαθέτουν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, έχουν τον κίνδυνο να υπαχθούν στα τεκμήρια διαβίωσης, σε  πρόσθετο φόρο εισοδήματος, καθώς και σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Σχετική είναι η πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών της ΑΑ∆Ε, η οποία στηρίχτηκε στην εγκύκλιο Υπ.Οικ. 1094/1989.

Real Estate Leases

Μισθωτήρια Ακινήτων: Προθεσμίες Υποβολής & Βήματα

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της. Συμπληρώνονται:  Oι Α.Φ.Μ. των Εκμισθωτών,  των Μισθωτών, η ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, η διάρκεια και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα, ο ΑΤΑΚ,  ο αριθμός παροχής Δ.Ε.Η. και το Ενεργειακό Πιστοποιητικό. Σε περιπτώσεις εκμίσθωσης περιουσίας από κληρονομιά η δήλωση …

Μισθωτήρια Ακινήτων: Προθεσμίες Υποβολής & Βήματα Διαβάστε Περισσότερα »

VAT

Καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος

Στις περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή μίσθωσης αυτοκινήτων οχημάτων από εταιρία που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος  της ΕΕ και ασκεί τη δραστηριότητά της από το κράτος-μέλος αυτό, ο λήπτης των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται στην απόδοση του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο μηνιαίο μίσθωμα που τιμολογείται από την αλλοδαπή εταιρία, με τη Δήλωση Φ.Π.Α. …

Καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος Διαβάστε Περισσότερα »

Treatment of living evidences

Μεταχείριση τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε. συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.