Μήνας: Ιούνιος 2019

Διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις

Με βάση ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην εφαρμογή της δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, έχει προστεθεί πεδίο που αφορά την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Επομένως, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε περιέχει λάθη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση. Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας …

Διορθώσεις φορολογικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις Διαβάστε Περισσότερα »

Πιθανή παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Σε παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι εξαιτίας των επικείμενων εκλογών. Οι προθεσμίες αυτές, πιθανότατα θα παραταθούν για μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου.

All legal entities are required to submit a tax return electronically for all their income. Tax returns are submitted in the single form N, which covers all forms of legal entities. The income tax return is filed until the last business day of the sixth month since the end of the tax year. For the tax year from 01/01/2018 to 31/12/2018 the closing date for submission of the declaration is 28/06/2019.

Υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους. Οι δηλώσεις υποβάλλονται με το ενιαίο έντυπο Ν, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος …

Υποβολή δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων Διαβάστε Περισσότερα »

Tax treatment of foreign income

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε γραφείο του ν. 27/1975

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του.  Κατ’ εξαίρεση, προβλέπεται ότι το αλλοδαπό προσωπικό των γραφείων του Ν.89/1967 που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην …

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε γραφείο του ν. 27/1975 Διαβάστε Περισσότερα »

Protection of creditors

Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση των εταιρειών

Οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν σε διάσπαση, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο της διάσπασης, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Οι δε εταιρείες, έχουν υποχρέωση να τους τις παράσχουν, εφόσον οι πιστωτές αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονομική κατάσταση των εταιρειών, εξαιτίας της …

Προστασία των πιστωτών των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση των εταιρειών Διαβάστε Περισσότερα »