Μήνας: Ιούλιος 2019

Time limitation of tax cases

Οι χρόνοι επίλυσης φορολογικών υποθέσεων

Μετά και την έκδοση της τελευταίας σχετικής απόφασης από το ΣτΕ, οι κανόνες που ισχύουν πλέον σχετικά με την παραγραφή των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ είναι οι εξής: – Η κανονική περίοδος παραγραφής διαρκεί 5 χρόνια. Η πενταετία αρχίζει να «μετράει» αμέσως μετά το τέλος του έτους, εντός του οποίου χρειάζεται να υποβληθεί η …

Οι χρόνοι επίλυσης φορολογικών υποθέσεων Διαβάστε Περισσότερα »

shipping businesses

Τρόπος Φορολογίας Μερισμάτων και Εκτάκτων Αμοιβών Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Με νέες φορολογικές διατάξεις, τα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που λαμβάνουν μερίσματα από αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που διατηρούν γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 27/1975, ή και ημεδαπές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του Ν. 27/1975, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 10%. Τα ίδια εφαρμόζονται …

Τρόπος Φορολογίας Μερισμάτων και Εκτάκτων Αμοιβών Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Διαβάστε Περισσότερα »

Bank of Greece

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ΑΕ (εισηγμένης ή μη), ΕΠΕ, της ΕΕ (κατά μετοχές) και της ΙΚΕ, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας ειδικά υποδείγματα. …

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος Διαβάστε Περισσότερα »