Μήνας: Μάρτιος 2020

Κορονοϊός: Μετάθεση χρόνου πληρωμής Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων

Με βάση την νεότερη απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 που εκδόθηκε χτες 26/3/20, οι επιχειρήσεις που: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, και β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στις πληττόμενες ή …

Κορονοϊός: Μετάθεση χρόνου πληρωμής Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Διαβάστε Περισσότερα »

Κορονοϊός: Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: – Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ΄ ελάχιστο 2 εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, – Αυτός …

Κορονοϊός: Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας Διαβάστε Περισσότερα »

Κορονοϊός: Μείωση ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων και κύριας κατοικίας

Το ενοίκιο για την εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. Τέλος χαρτοσήμου ή ΦΠΑ επανυπολογίζονται ανάλογα. Η μερική καταβολή του ενοικίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας ή άλλη αξίωση σε βάρος …

Κορονοϊός: Μείωση ενοικίου επαγγελματικών μισθώσεων και κύριας κατοικίας Διαβάστε Περισσότερα »

Κορονοϊός: Νέα μέτρα για την στήριξη εργαζομένων κι επιχειρήσεων

Στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και με την προϋπόθεση πως θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας παρέχεται: Α) 4μηνη αναστολή: – Στην καταβολή οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, – Στην καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών, – Στην καταβολή δόσεων και ρυθμίσεων. Β) 3μηνη αναστολή: – Στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου. – Στην καταβολή ρυθμισμένων …

Κορονοϊός: Νέα μέτρα για την στήριξη εργαζομένων κι επιχειρήσεων Διαβάστε Περισσότερα »

Κορονοϊός: Ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμότητες στις ΔΟΥ

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επιβολή της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης στις ΔΟΥ και της επίσκεψης σε αυτές μόνο μετά από ραντεβού, έχει επιβληθεί και ίσως επεκταθεί περιορισμός στις ώρες εισόδου του κοινού και λογιστών σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έως την 10η Απριλίου 2020. Οι ενέργειες αυτές γίνονται στα πλαίσια λήψης …

Κορονοϊός: Ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμότητες στις ΔΟΥ Διαβάστε Περισσότερα »

Mέτρα της Kleopas Alliot εν μέσω Κορονοϊού

Αγαπητοί συνεργάτες, Σε ό, τι αφορά την κρίση του Κορονοϊού, που όλοι μας υποκείμεθα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υποφέρει τόσο πολύ όσο άλλες χώρες. Ωστόσο, η εταιρεία μας έχει θεσπίσει ορισμένα μέτρα για να καταστήσει ασφαλέστερο το περιβάλλον εργασίας και τις συνθήκες εργασίας για όλους. Η …

Mέτρα της Kleopas Alliot εν μέσω Κορονοϊού Διαβάστε Περισσότερα »

Κορονοϊός: Στήριξη εργαζομένων

Οι εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία, το ΙΒΑΝ, καθώς και τα στοιχεία της …

Κορονοϊός: Στήριξη εργαζομένων Διαβάστε Περισσότερα »

Κορονοϊός: Εργατικά – Ασφαλιστικά

Έως και τις 10.4.2020 ισχύουν τα εξής: Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στην «ΕΡΓΑΝΗ» τις προβλεπόμενες αλλαγές στην εργασία των εργαζομένων. Η καταχώρηση θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Ο εργοδότης δύναται να καθορίζει ότι οι εργαζόμενοι θα εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεργασία). Οι γονείς εργαζόμενοι υπό προϋποθέσεις …

Κορονοϊός: Εργατικά – Ασφαλιστικά Διαβάστε Περισσότερα »

Εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης

Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας δηλώνονται στην φορολογική δήλωση του έτους στο οποίο αντιστοιχούν. Στην περίπτωση που τα μερίσματα προέρχονται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης, από τον φόρο που αναλογεί στα μερίσματα από αλλοδαπή εταιρία, αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και καταβάλλεται …

Εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Διαβάστε Περισσότερα »

Αποφάσεις που απαιτούν έγκριση από τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων

Η τροποποίηση του καταστατικού όλων των ανωνύμων εταιρειών. Η λύση των ανωνύμων εταιρειών ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αναβίωση λυθείσας ή διαγραμμένης από το ΓΕΜΗ ανώνυμης εταιρείας. Η αναβίωση ανώνυμης εταιρείας σε κατάσταση «λύσης και εκκαθάρισης». Ο μετασχηματισμός κάθε είδους (συγχώνευση, διάσπαση (κοινή/μερική/ απόσχιση), μετατροπή) στον οποίο μετέχει ανώνυμη εταιρεία. Μη …

Αποφάσεις που απαιτούν έγκριση από τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων Διαβάστε Περισσότερα »