Μήνας: Οκτώβριος 2020

Προκήρυξη νέου κύκλου ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Η ενίσχυση απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, εμπειρίας και νομικής μορφής, (υφιστάμενων ή υπό σύσταση) και τα σχετικά επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς αξιολόγηση έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι: α) φορολογική απαλλαγή, β) επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), δ) επιδότηση μισθολογικού …

Προκήρυξη νέου κύκλου ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 Διαβάστε Περισσότερα »

Βεβαίωση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ σε ΔΟΥ

Όσοι έχουν οφειλές προς το ΓΕΜΗ, καλούνται να τις εξοφλήσουν, χωρίς προσαυξήσεις, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να μην γίνει η βεβαίωσή τους στην Δ.Ο.Υ. Τυχόν εκπρόθεσμη εξόφληση αυτών επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.

ΕΝΦΙΑ

Αναρτήθηκαν στο Taxis τα χρεωστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ για το 2020. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε σε έξι δόσεις, εκ των οποίων οι δυο πρώτες, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα, θα πρέπει να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, με την τελευταία να καταβάλλεται ως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.