Μήνας: Νοέμβριος 2020

COVID-19: ΕΠΕΚΤΑΣΗ των νέων μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε πως τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για τα οποία σας ενημερώσαμε στις 2/11/2020 επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια με τις εξής τροποποιήσεις: 1. Από τον μήνα Νοέμβριο, για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα, το 1/2 της ζημίας τους δεν θα συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα, αλλά θα …

COVID-19: ΕΠΕΚΤΑΣΗ των νέων μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων Διαβάστε Περισσότερα »

COVID-19: Τα νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

1. Δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συμβάσεων εργασίας σε όλη την επικράτεια. Υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας των επιχειρήσεων που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής. 2. Δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού, (€534) και πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, αναλογικά για τις ημέρες αναστολής – ισχύουν προϋποθέσεις. Προσοχή: Οι απολύσεις είναι άκυρες για όσο διάστημα ισχύει η …

COVID-19: Τα νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων Διαβάστε Περισσότερα »