Σύντομη Ενημέρωση – Νέος Εργατικός Νόμος

Προστασία Οικογένειας   Άδεια Πατρότητας Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές. Γονική Άδεια Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το …

Σύντομη Ενημέρωση – Νέος Εργατικός Νόμος Διαβάστε Περισσότερα »