Μήνας: Οκτώβριος 2022

Kleopas Alliott

Ψηφιακή Κάρτα και οργάνωση χρόνου εργασίας από 1η Νοεμβρίου 2022

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, εκτός ορισμένων ελάχιστων εξαιρέσεων, οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους που απασχολούνται στην επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως και την 30η Νοεμβρίου 2022, …

Ψηφιακή Κάρτα και οργάνωση χρόνου εργασίας από 1η Νοεμβρίου 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Kleopas Alliott

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν.4919/2022 από 1/10/2022 θα πρέπει να αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ο αριθμός ΓΕΜΗ της εταιρίας μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία: τη νομική μορφή, την  επωνυμία, τον τόπο της έδρας, Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ. και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (τηλ/να-email) στα παρακάτω: α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς …

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΕΜΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διαβάστε Περισσότερα »