Νέος Φορολογικός Νόμος (Μέρος Α’)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν.5073/11.12.2023: Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις. Μερικές από τις κυριότερες διατάξεις (Μέρος Α΄):   Από 11.12.2023 καταργείται η χρήση μετρητών ως τρόπος εξόφλησης του τιμήματος κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής για την εξόφληση …

Νέος Φορολογικός Νόμος (Μέρος Α’) Διαβάστε Περισσότερα »