Έμπειρος Λογιστής

Πλήρης Απασχόληση – Αθήνα

Περιγραφή καθηκόντων:

Σαν λογιστής σε ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα παρέχετε υποστήριξη στις καθημερινές λογιστικές εργασίες. Θα είστε βοηθός ενός εκ των  υπευθύνων εξυπηρέτησης πελατείας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Έως 15 χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
 • Άριστη γνώση λογιστικών αρχών.
 • Άριστη γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας.
 • Άριστη χρήση στο MS Excel.
 • Εμπειρία με συστήματα τήρησης βιβλίων και λογιστικών αναφορών, προτιμητέο το Soft One.
 • Άριστα αγγλικά γραπτά και προφορικά.
 • Άλλα χαρακτηριστικά: ακρίβεια, ευελιξία, αυτοπαρακίνηση και ικανότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.

Τομείς Ευθύνης:

 • Καταχώρηση και επεξεργασία λογιστικής απεικόνισης των επιχειρηματικών συναλλαγών.
 • Ενημέρωση εισπρακτέων λογαριασμών και έκδοση τιμολογίων.
 • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων όλων των φόρων.
 • Ενημέρωση πληρωτέων λογαριασμών και εκτέλεση συμφωνιών.
 • Προετοιμασία των μηνιαίων / ετήσιων εργασιών κλεισίματος.
 • Συμμετοχή σε άλλα λογιστικά έργα

Φόρμα Αίτησης

  Φόρμα Αίτησης