Βοηθός Λογιστή

Πλήρης Απασχόληση – Αθήνα

Περιγραφή καθηκόντων:

Σαν βοηθός λογιστής σε ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας, θα παρέχετε υποστήριξη στις καθημερινές λογιστικές εργασίες. Θα είστε μέλος μιας ομάδας Λογιστών που εργάζονται για τη διασφάλιση της πληρότητας και της διαφάνειας των λογιστικών υποχρεώσεων των πελατών της εταιρείας μας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικής πανεπιστημιακής κατεύθυνσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
 • Έως 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
 • Γνώση γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών.
 • Καλή χρήση στο MS Excel.
 • Εμπειρία με συστήματα τήρησης βιβλίων και λογιστικών αναφορών, προτιμητέο το Soft One.
 • Άριστα αγγλικά γραπτά και προφορικά.
 • Άλλα χαρακτηριστικά: ακρίβεια, ευελιξία, αυτοπαρακίνηση και ικανότητα εργασίας ως μέλος μιας ομάδας.

Τομείς Ευθύνης:

 • Καταχώρηση και επεξεργασία λογιστικής απεικόνισης των επιχειρηματικών συναλλαγών.
 • Ενημέρωση εισπρακτέων λογαριασμών και έκδοση τιμολογίων.
 • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
 • Ενημέρωση πληρωτέων λογαριασμών και εκτέλεση συμφωνιών.
 • Βοήθεια στην προετοιμασία των μηνιαίων / ετήσιων εργασιών κλεισίματος.
 • Βοήθεια και συμμετοχή σε άλλα λογιστικά έργα

Φόρμα Αίτησης

  Φόρμα Αίτησης