Γιώργος Βαγγελάτος

Ο Γιώργος είναι ο επικεφαλής του τμήματος παροχής υπηρεσιών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρίας μας. Έχει σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Leicester και συμπληρωματικές σπουδές στην ανάλυση και προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με 30 χρόνια επαγγελματική πείρα ηγείται, από το 2014 που εντάχθηκε στο δυναμικό μας, μιας ομάδας ικανότατων στελεχών εξειδικευμένων στη μισθοδοσία και σε θέματα προσωπικού των επιχειρήσεων. Το υψηλό επίπεδο γνώσεων και η προσοχή του στη λεπτομέρεια, τοποθετούν τον Γιώργο σε ειδική κατηγορία ανάμεσα στα στελέχη της εταιρείας με τεράστια συμβολή στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις εκπαιδευτικές ημερίδες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά.