Μάχη Ντυμένου

Η Μάχη έχει το καθήκον της γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας από το 2000 οπότε και εντάχθηκε στην ομάδα μας. Η εμπειρία της, η διακριτικότητα της και η βαθιά γνώση των χαρακτηριστικών της δουλειάς μας την καθιστούν ένα πολύτιμο συνεργάτη, έτοιμο να βοηθήσει τους ανθρώπους μας και τους πελάτες μας στην διεκπεραίωση με ταχύτητα κι ασφάλεια των αναγκών τους. Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά.