Μαρία Γρατσία

Η Μαρία Γρατσία είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας, στην οποία ήρθε ως εκπαιδευόμενη το 1996. Έλαβε το πτυχίο της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1998. Η ικανότητα κι η αποτελεσματικότητα της στην διαχείριση έργων και οι επαγγελματικές της δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων την καθιστούν μία επαγγελματία υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρία και τους πελάτες της. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της εταιρίας με τους διεθνείς εταίρους της και συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια και εκπαιδευτικές ημερίδες. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά.