Σέργιος Τουτάρας

Ο Σέργιος εργάζεται ανελλιπώς μαζί μας από το 1992 και έχει την ευθύνη της ομάδας εξυπηρέτησης των μικρών επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Με την τεράστια εμπειρία του Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξεως, την συνεχή εκπαίδευση και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του έχει επιτύχει το άριστο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η αφοσίωση του στην εταιρία και στις αρχές της, η συνέπεια του μαζί με την ιδιότητα του παλαιοτέρου εργαζόμενου της εταιρίας, δίνουν στον Σέργιο μια ιδιαίτερα μοναδική θέση ανάμεσα στα σημαντικά στελέχη μας. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.