Τζένη Καρύγιαννη

Η Τζένη είναι η Λογίστρια – Φοροτεχνικός μας. Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής του Τεχνολογικού Ιδρύματος Χαλκίδας από το 1994 και εργάζεται μαζί μας από το 2001. Έχει την ευθύνη των οικονομικών και της συμμόρφωσης της εταιρίας με τους κανόνες της πολιτείας. Με επαγγελματική εμπειρία πολλών ετών και εξαιρετική γνώση του αντικειμένου της, είναι ένας μοναδικός και έμπιστος συνεργάτης. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με επαγγελματική άδεια Α΄ Τάξης.